Нашият екип

Съдружници

Адвокатско дружество „СИМЕОНОВ и СИНОВЕ” е правоприемник на адвокатска кантора “СИМЕОНОВ И СИНОВЕ”, която е създадена през 1993 г., в гр. София от адвокат Огнян Атанасов Симеонов. В момента има трима съдружници и двама сътрудници.Персонални данни:
Телефон/факс: + 359 2 980 86 94
Мобилни: + 359889631117 и +359878631116
Имейл: [email protected], [email protected]

Образование и квалификация:
- Висше образование: 1972-1976 г. СУ “Св. Климент Охридски”, специалност: ПРАВО
- Квалификация: Магистър по право
- Чужди езици: руски

Заемани длъжности:
- 1976 - 1992 г. – Следовател, прокурор – СОВП
- 1993 - до сега – адвокат в Софийска Адвокатска Колегия, Специалист по наказателни делаПерсонални данни:
Телефон/факс: + 359 2 980 86 94
Мобилни: + 359888207512
Имейл: [email protected], [email protected], [email protected]

Образование и квалификация:
- Висше образование: 1992-1997 г. СУ “Св. Климент Охридски”, специалност: ПРАВО
- Квалификация: Доктор по право
- Чужди езици: английски, френски, руски

Заемани длъжности:
- доцент по финансово и данъчно право в СУ “Св. Климент Охридски”, юридически факултет
- адвокат в Софийска Адвокатска Колегия
- Специалист по финансово, данъчно, митническо и гражданско и търговско правоПерсонални данни:
Телефон/факс: + 359 2 980 86 94
Мобилни: + 359888345644 и + 359878345646
Имейл: [email protected], [email protected]

Образование и квалификация:
- Висше образование: 1994-1999 г. СУ “Св. Климент Охридски”, специалност: ПРАВО
- Квалификация: Магистър по право
- Чужди езици: английски, руски

Заемани длъжности:
- 2000 г. – адвокат в Софийска Адвокатска Колегия
- Специалист по гражданско, търговско, трудово и административно право

доц. д-р Гинка Симеонова

Юридически съветникПерсонални данни:
Телефон/факс: + 359 2 980 86 94
Мобилни: + 359878966993
Имейл: [email protected], [email protected]

Образование и квалификация:
- Висше образование: 1998-2003 г. СУ “Св. Климент Охридски”, специалност: ПРАВО
- Квалификация: Доктор по право
- Чужди езици: английски и френски

Заемани длъжности:
- доцент по финансово и данъчно право в Нов български университет, Департамент Право
- Специалист по административно и финансово право, държавни помощи, подпомагане със средства от ЕСИФПерсонални данни:
Телефон/факс: + 359 2 980 86 94
Мобилни: + 359888087838
Имейл: [email protected], [email protected]

Образование и квалификация:
- Висше образование: 2009-2015 г. ПУ „Паисий Хилендарски“ специалност: ПРАВО
- Квалификация: Магистър по право
- Чужди езици: английски

Заемани длъжности:
- 2020 г. – адвокат в Софийска Адвокатска Колегия
- Специалист по гражданско, търговско, трудово и административно право