За кантората

Адвокатско Дружество
СИМЕОНОВ и СИНОВЕ

Адвокатско дружество „СИМЕОНОВ и СИНОВЕ” е правоприемник на адвокатска кантора "СИМЕОНОВ И СИНОВЕ", която е създадена през 1993 г., в гр. София от адвокат Огнян Атанасов Симеонов.

Кантората предлага висококвалифицирано обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области:

 • наказателно право
 • гражданско право
 • търговско право
 • облигационно право
 • банково право
 • застрахователно право
 • вещно право
 • трудово право
 • административно право
 • финансово право
 • данъчно право
 • митническо право
 • международно частно право