The Law Firm SIMEONOV & SONS

  • Адвокатско дружество
    „СИМЕОНОВ и СИНОВЕ” е правоприемник на адвокатска кантора "СИМЕОНОВ И СИНОВЕ", която е създадена през 1993 г., в гр. София от адвокат Огнян Атанасов Симеонов.