СЪДРУЖНИЦИ

Адвокатско дружество „СИМЕОНОВ и СИНОВЕ” е правоприемник на адвокатска кантора “СИМЕОНОВ И СИНОВЕ”, която е създадена през 1993 г., в гр. София от адвокат Огнян Атанасов Симеонов. В момента има трима съдружника.

Съдружници:

Огнян Атанасов Симеонов

Огнян Атанасов Симеонов

Огнян Атанасов Симеонов

Персонални данни:
Телефон/факс: + 359 2 980 86 94
Мобилни: + 359889631117 и +359878631116
Имейл: o_simeonov@abv.bg, ognian@simeonov-sons.com
Образование и квалификация:
Висше образование: 1972-1976 г. СУ “Св. Климент Охридски”, специалност : ПРАВО
Квалификация: Магистър по право
Чужди езици: руски
Заемани длъжности:
1976-1992 г. – Следовател, прокурор – СОВП
1993-до сега – адвокат в Софийска Адвокатска Колегия, Специалист по наказателни дела

д-р Атанас Огнянов Симеонов

д-р Атанас Огнянов Симеонов

Доц. д-р Атанас Огнянов Симеонов

Персонални данни:
Телефон/факс: + 359 2 980 86 94
Мобилни: + 359888207512
Имейл: atsimeonov@abv.bg, a.simeonov@law.uni-sofia.bg, atanas@simeonov-sons.com
Образование и квалификация:
Висше образование: 1992-1997 г. СУ “Св. Климент Охридски”, специалност : ПРАВО
Квалификация: Доктор по право
Чужди езици: английски, френски, руски
Заемани длъжности:
доцент по финансово и данъчно право в СУ “Св. Климент Охридски”, юридически факултет
адвокат в Софийска Адвокатска Колегия
Специалист по финансово, данъчно, митническо и гражданско и търговско право

Светослав Огнянов Симеонов

Светослав Огнянов Симеонов

Светослав Огнянов Симеонов

Персонални данни:
Телефон/факс: + 359 2 980 86 94
Мобилни: + 359888345644 и + 359878345646
Имейл: svs_sim@abv.bg, sv_simeonov@yahoo.com, svetoslav@simeonov-sons.com
Образование и квалификация:
Висше образование: 1994-1999 г. СУ “Св. Климент Охридски”, специалност : ПРАВО
Квалификация: Магистър по право
Чужди езици: английски, руски
Заемани длъжности:
2000 г. – адвокат в Софийска Адвокатска Колегия
Специалист по гражданско, търговско, трудово и административно право